İçeriğe geç

Yayınlarım

Dergilerde Yer Alan Yayınlar

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri için Web Tabanlı Destek Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulanması: e-Deneyim Projesi

Fırat Üniversitesi Uluslararası 4. Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES)Ekim 2016

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Tutumları ve Hazırlanan Web Tabanlı Destek Sistemi ile İlgili Görüşleri

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol 6 No 2 (2017)

Mobil Optik Ölçme Değerlendirme sisteminin kullanıcı görüşleri

ITTES 2019

İLETİŞİM

Projeniz için deneyimli bir yazılımcı mı arıyorsunuz?